· 

Completades dues noves instal·lacions d'aerotèrmia amb fotovoltaica.

Sistemes de climatització que combinen aerotèrmia i solar fotovoltaica.

Ecovat posa en marxa  dos nous sistemes de climatitzación integrada amb aerotèrmia i solar fotovoltaica a Malgrat de Mar. Aquestes instal·lacions generen calefacció i ACS pels habitatges i gràcies a la combinació amb les instal·lacions fotovoltaiques reduiran el consum elèctric.

 

Les noves instal·lacions d’aerotermia han substituït les calderes de gas en la generació de calor. La integració de la instal·lació solar implica l' eliminació de la factura de gas i estalvis en la factura elèctrica.

 

Les dues instal·lacions solars funcionaran en mode de compensació d’excedents amb la finalitat d’aprofitar tota l’energia produïda, com a suport de l'aerotèrmia i de la resta de consums dels habitatges.

 

Ambdues instal·lacions estan formades per 16 mòduls fotovoltaics de 330Wp de potència, sumant una capacitat de producció de 5,28kWp. Aquests mòduls han estat instal·lats sobre dues cobertes de teula i en un dels casos s’ha executat una prolongació en forma de porxo per incrementar la superfície disponible.

  

S’estima que cadascuna de les dues instal·lacions solars generarà uns 7.000 kWh anuals. Considerant que un 70% d’aquesta energia s’aprofita en autoconsum i el 30% restant es compensi en la facturació, significaria uns estalvis de 840€ a l’any.

 

El sistema d'aerotermia substitueix a la caldera de gas natural, una casa unifamiliar consumeix de mitjana uns 12.500 kWh/ any d'energia per producció d'aigua calenta per calefacció i producció d'ACS. (Font: estudio SPAHOUSEC)

 

Els sistemes d'aerotermia son molt eficients en la producció d'energia, ja que presenten un rendiment estacional d'entre el 300-350%, mentre que les calderes de gas existents assolien un rendiemnt d'un 90%.  Per aquest motiu, el consum energètic és reduirà en 3.600kWh. L'estalvi en la factura rondarà els 325 € anuals pel sol fet de canviar de tecnologia en la producció de calor.

 

A més, l'energia requerida durant el dia es pot obtenir de la instal·lació fotovoltaica. Com a resultat, s'obté un gran estalvi durant els dies de tardor-hivern-primavera degut a la combinació dels dos sistemes.

Fotovoltaica Girona