· 

Instal·lació fotovoltaica de 14,19 kWp per la Ludoteca i Casal de Vilablareix

Ecovat instal·la una planta solar fotovoltaica amb compensació d'excedents per la Ludoteca i Casal de Vilablareix.

 

En marxa la nova instal·lació solar fotovoltaica per l’edifici del Casal i Ludoteca de Vilablareix. La instal·lació d’autoconsum s’ha executat en mode de compensació d’excedents a xarxa, d’aquesta forma tota l’energia neta generada és convertirà en estalvis.

 

La instal·lació està formada per 43 mòduls fotovoltaics de 330 Wp cadascun, sumant un total de 14,19 kWp instal·lats. Aquests mòduls han estat fixats sobre la coberta plana de l’edifici mitjançant una estructura metàl·lica inclinada.

 

L’electricitat generada en corrent continu pels mòduls fotovoltaics és convertida en corrent alterna per mitjà d’un inversor de 12 kW de potència i injectada a la instal·lació interior de l’edifici.

 

S’estima que la instal·lació produirà uns 21.200 kWh/any provinents de l’energia del sol, que signifiquen uns estalvis econòmics de 2.000 € (s/iva) a l’any.

 

Aquesta generació elèctrica d’origen fotovoltaic equival a estalviar 9’5 tones d’emissions de CO2 a l’any.

 

 

També s’ha instal·lat un sistema de monitorització que permet la visualització de les dades mitjançant un monitor, on es mostra el consum i producció solar en format diari, setmanal i mensual. D’aquesta forma tots els usuaris del casal i ludoteca seran coneixedors  del consum elèctric de l’edifici i de la importància de la contribució d’energia neta.

 


En marcha la nueva instalación solar fotovoltaica con compensación de excedentes para el edificio del Casal y Ludoteca  de Vilablareix.

 

La instalación está formada por 43 módulos fotovoltaicos de 330 Wp cada uno, sumando un total de 14,19 kWp instalados. Estos módulos han sido fijados sobre la cubierta plana del edificio mediante una estructura metálica inclinada.

 

La electricidad generada en corriente continua por los módulos fotovoltaicos es convertida en corriente alterna mediante un inversor de 12 kW de potencia e inyectada a la instalación interior del edificio.

 

Se estima que la instalación producirá unos 21.200 kWh/año procedentes de la energía del sol, que significará un ahorro económico de 2.000 € (s/iva) al año.

 

Esta generación eléctrica de origen fotovoltaico equivale a ahorrar 9'5 toneladas de emisiones de CO2 al año.

 

También se ha instalado un sistema de monitorización que permite la visualización de los datos mediante un monitor, donde se muestra el consumo y producción solar en formato diario, semanal y mensual. De este modo, todos los usuarios del Casal y Ludoteca serán conocedores del consumo eléctrico del edificio y de la importancia de la contribución de energía limpia.