· 

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 9.75kWp al CEIP Bescanó.

Instal·lació solar fotovoltaica de 9.75kWp a l'escola de Bescanó

Finalitzada la nova instal·lació solar fotovoltaica per l’escola pública Dr. Sobrequés de Bescanó. Es tracta d’una instal·lació d’autoconsum sense injecció d’excedents a xarxa amb una potència instal·lada de 9.75 kWp.

 

La instal·lació està formada per 30 mòduls fotovoltaics de 325 Wp cadascun, fixats a una estructura de formigó sobre la coberta plana de l’escola. La corrent continua generada pels mòduls és convertida en corrent alterna per mitjà d’un inversor de 9 kW de potència.

 

S’estima que la instal·lació produirà uns 14.800 kWh/any procedents de l’energia del sol, que signifiquen uns estalvis econòmics de 1.400 € (s/iva) a l’any.

 

Aquesta generació elèctrica d’origen fotovoltaic equival a estalviar unes 7 tones d’emissions de CO2 a l’any.

A més, s’ha instal·lat un sistema de monitorització que permet la visualització de les dades mitjançant una televisió situada al passadís principal, on es mostren les dades de consum i producció solar en format diari, setmanal i mensual. D’aquesta forma tot l’alumnat i professorat és conscient del consum elèctric de l’escola i de la importància de l’aportació d’energia neta.

  

També, s’habilita l’accés a una aplicació de mòbil o tauleta i una pàgina web on també es mostren les dades dinàmiques de producció de la instal·lació. 



Finalizada la nueva instalación solar fotovoltaica para la escuela pública Dr. Sobrequés de Bescanó. Se trata de una instalación de autoconsumo sin inyección de excedentes a red con una potencia instalada de 9.75 kWp.

 

La instalación está formada por 30 módulos fotovoltaicos de 325 Wp cada uno, fijados a una estructura de hormigón sobre la cubierta plana de la escuela. La corriente continua generada por los módulos es convertida en corriente alterna por medio de un inversor de 9 kW de potencia.

 

Se calcula que la instalación producirá unos 14.800 kWh / año procedentes de la energía del sol, que significan unos ahorros económicos de 1.400 € (s /iva) al año.

 

Esta generación eléctrica de origen fotovoltaico equivale a ahorrar unas 7 toneladas de emisiones de CO2 al año.

 

Se incluye un sistema de monitorización que permite la visualización de los datos mediante una televisión ubicada en el pasillo principal, donde se muestran los datos de consumo y producción solar en formato diario, semanal y mensual. De este modo todo el alumnado y profesorado es consciente del consumo eléctrico de la escuela y de la importancia de la aportación de energía limpia.

 

También se habilita el acceso a una aplicación de móvil o tableta y una página web donde también se muestran los datos dinámicos de producción de la instalación.