· 

Instal·lació solar fotovoltaica de 22kWp per la granja i formatgeria Cal Borni

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 22 kWp a Cal Borni

Ecovat ha enllestit el muntatge d'una instal·lació solar fotovoltaica a la granja-formatgeria Cal Borni de Llagostera. Es tracta d'una instal·lació d'autoconsum sense venda d'excedents amb una potència nominal de 20 kW i una potència instal·lada de 22kWp.

 

La planta solar està formada per 80 mòduls fotovoltaics adossats a la coberta de xapa metàl·lica mitjançant una estructura de tipus pinça d’acer.

 

S’estima que la instal·lació produirà uns 32.000 kWh/any a partir de l’energia solar, que significa uns estalvis econòmics de 3.200 € (s/iva) a l’any. Aquesta generació elèctrica d’origen fotovoltaic equival a estalviar 13'6 tones d’emissions de CO2 a l’any.

 

La instal·lació s’ha executat sense afectar la rutina diària de l’explotació agrícola i s’ha dimensionat per optimitzar l’autoconsum i aprofitar al màxim la producció d’energia renovable de la planta.

 

Cal assenyalar, que per l’execució d’aquesta instal·lació s’ha obtingut una subvenció per part del Departament d’Agricultura per mitjà d’Agroxarxa, que impulsa l’aplicació de tecnologies favorables amb el medi ambient. 

 

A més, s’ha instal·lat un sistema de monitorització que permet la visualització de les dades mitjançant una pantalla, on es mostren les dades de consum i producció solar en format diari, setmanal i mensual. D’aquesta forma els propietaris són conscients dels consums elèctrics que comporten els equips  i maquinària que utilitzen.

 

També, s’habilita l’accés a una aplicació de mòbil o tableta i una pàgina web on també es mostren les dades dinàmiques de producció de la instal·lació. Ecovat ha terminado el montaje de una instalación solar fotovoltaica en la granja y quesería Cal Borni de Llagostera. Se trata de una instalación de autoconsumo sin venta de excedentes con una potencia nominal de 20 kW y una potencia instalada de 22kWp.

 

La planta solar está formada por 80 módulos fotovoltaicos adosados a la cubierta de chapa metálica mediante una estructura de tipo pinza de acero.

 

Se estima que la instalación producirá unos 32.000 kWh/año procedentes de la energía del sol, que significan unos ahorros económicos de 3.200 € (sin iva) al año. Esta generación eléctrica de origen fotovoltaico equivale a ahorrar 13.600 toneladas de emisiones de CO2 al año.

 

La instalación se ha ejecutado sin afectar la rutina diaria de la explotación agrícola y se ha dimensionado para optimizar el autoconsumo y aprovechar al máximo la producción de energía renovable de la planta.

 

Cabe señalar, que para la ejecución de esta instalación se ha obtenido una subvención por parte del Departamento de Agricultura mediante Agroxarxa, que impulsa la aplicación de tecnologías favorables con el medio ambiente.

 

Además, se ha instalado un sistema de monitorización que permite la visualización de los datos mediante una pantalla, donde se muestran los datos de consumo y producción solar en formato diario, semanal y mensual. De esta forma los propietarios son conscientes de los consumos eléctricos que comportan los equipos y maquinaria que utilizan.

 

También, se habilita el acceso a una aplicación de móvil o tableta y una página web donde también se muestran los datos dinámicos de producción de la instalación.