· 

Publicació article tècnic Ecovat en revista Biotecnologia Hospitalaria

"ESTUDIO DE LA REFORMA DE DISTRIBUCÓN INTERIOR DE UN BLOQUE QUIRÚRGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN QUIRÓFANO TIPO A"

El número 31 de la revista: "BIOTECNOLOGIA HOSPITALARIA, REVISTA DE CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR EN HOSPITALES, LABORATORIOS, ANIMALARIOS Y SALAS BLANCAS" ha publicat un article tècnic redactat per Ernest Sentís, enginyer industrial d'Ecovat.

Aquest article és un estudi per la reforma de dos quiròfans de 20 m² del tipus B amb climatització per flux turbulent a un sol quiròfans del tipus A de 40 m² de flux laminar. D'aquesta manera es podrien dur a terme operacions per a transplantament d'òrgans, implantació de pròtesis traumatològiques i cirurgies a cor obert. 

Aquest estudi detalla les reformes que caldria dur a terme i quines serien les propostes de materials, d'instal·lacions i d'adequació de tot el local per complir amb els requeriments de la normativa actual UNE 100713 i el projecte de norma per climatització de quiròfans Norma EN 16244-2.

L'enllaç a la publicació és: https://segla.net/index.php/compartir-conocimientos