Mesures lumíniques Geolocalitzades- Visualització GIS

Mesures lumíniques amb GPS a l'Enllumenat Viari

ECOVAT disposa del luxòmetre LX-GPS per a mesurar els nivells lumínics de l’enllumenat viari. El conjunt està format per 3 sondes luxomètriques amb GPS que es col·loquen adherides al sostre del vehicle mitjançant imants d’alta potència.

 

Utilitzant aquest aparell es poden mesurar els valors lumínics de l’enllumenat viari a una velocitat de fins a 30 km/h. Els resultats es poden exportar directament a l’aplicatiu google earth o altres softwares tipus GIS.

 

 

ECOVAT ja ha utilitzat aquest aparell per a varis projectes de millora de rendiment energètic d’enllumenat públic obtenint una informació molt valuosa pel coneixement dels valors reals existents. 

En la següent imatge es mostra un exemple dels resultats obtinguts. Es pot observar visualment la distribució luxomètrica en una vista 3D.


Medidas lumínicas con GPS en el Alumbrado Viario

Ecovat dispone del luxómetro LX-GPS para medir los niveles lumínicos del alumbrado viario. El conjunto está formado por 3 sondas luxomètriques con GPS que se colocan adheridas al techo del vehículo mediante imanes de alta potencia.   Utilizando este aparato se pueden medir los valores lumínicos del alumbrado viario a una velocidad de hasta 30 km / h. Los resultados se pueden exportar directamente al aplicativo google earth u otros softwares tipo GIS. Ecovat ya ha utilizado este aparato para varios proyectos de mejora de rendimiento energético de alumbrado público obteniendo una información muy valiosa para el conocimiento de los valores reales existentes.

 

En las imágenes anteriores se pueden observar como se visualizan los distintos puntos adquiridos durante el trabajo de campo, obteniendo como resultado la distribución lumínica en 3D.