Bateries Ampere Energy, revolució en el sector energètic domèstic

ECOVAT, partner i instal·lador certificat de les innovadores bateries intel·ligents d’Ampere Energy.

Imatge d'Ampere Energy
Imatge d'Ampere Energy

ECOVAT, degut a la seva experiència en instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques, s’ha convertit en instal·lador professional certificat dels equips intel·ligents d’acumulació d’energia Ampere Energy.

 

Aquests equips aspiren a revolucionar el mercat energètic domèstic, ja que es tracta d’una solució innovadora, eficient i sostenible que permet assolir la màxima eficiència en la producció fotovoltaica.

 

El factor diferencial d’aquests equips es la gestió intel·ligent de l’energia consumida, generada i comprada de la xarxa.  El sistema analitza les rutines de consum del usuari per predir les demandes i es connecta a internet per conèixer la previsió meteorològica i el preu de l’electricitat. D’aquesta forma, determina el moment òptim de càrrega de la bateria que garanteix la màxima eficiència i estalvi econòmic.

Funcionament del sistema Ampere amb una instal·lació fotovoltaica
Funcionament del sistema Ampere amb una instal·lació fotovoltaica

La combinació d’aquest sistema d’acumulació intel·ligent amb una instal·lació fotovoltaica garanteix un important estalvi i la possibilitat de reduir la potència contractada. A més, en el cas de dies amb poca o nul·la radiació solar, la bateria s’haurà carregat prèviament durant el període nocturn, quan l’electricitat es més econòmica, i es consumirà en les hores punta quan l’electricitat és més cara.

Els principals punts forts d’aquest equip són:

 • Fabricant nacional.
 • Garantia de 10 anys, i amb una vida útil estimada superior a 15 anys.
 • Sistema tot en un, que integra inversor, bateries i gestor intel·ligent d’energia.
 • Sistema Back Up: En cas de fallida de la companyia elèctrica els sistema continua subministrant energia a les línies preferents de l’habitatge: nevera, enllumenat, persianes, ...
 • Estalvi en la factura elèctrica entre un 50-70%.
 • Reducció de la potència contractada.
 • Càrrega des de xarxa en període vall i consum en període punta.
 • Control del sistema mitjançant una APP en el mòbil.
 • Disseny atractiu, de fàcil instal·lació i reduïdes dimensions que faciliten la seva integració a l’interior dels habitatges.

  

El sistema compleix amb totes les normatives actuals, i ECOVAT es pot encarregar de tots els tràmits administratius per la seva legalització com a una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.


ECOVAT, partner e instalador certificado de las innovadoras baterías inteligentes Ampere Energy.

 

ECOVAT, debido a su experiencia en instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, se ha convertido en instalador profesional certificado de los equipos inteligentes de acumulación de energía Ampere Energy.

 

 

Estos equipos aspiran a revolucionar el mercado energético doméstico, ya que se trata de una solución innovadora, eficiente y sostenible que permite alcanzar la máxima eficiencia en la producción fotovoltaica.

 

El factor diferencial de estos equipos es la gestión inteligente de la energía consumida, generada y comprada de la red. El sistema analiza las rutinas de consumo del usuario para predecir sus demandas y se conecta a internet para conocer la previsión meteorológica y el precio de la electricidad. De esta forma, determina el momento óptimo de carga de la batería que garantiza la máxima eficiencia y ahorro económico.

 

La combinación de este sistema de acumulación inteligente con una instalación fotovoltaica garantiza un importante ahorro y la posibilidad de reducir la potencia contratada. Además, en el caso de días con poca o nula radiación solar, el sistema cargará previamente la batería durante el período nocturno, cuando la electricidad es más económica, y se consumirá en las horas punta cuando la electricidad es más cara.

 

Los principales puntos fuertes de este equipo son:

 • Fabricante nacional.
 • Garantía de 10 años, y con una vida útil estimada superior a 15 años.
 • Sistema todo en uno, que integra inversor, baterías y gestor inteligente de energía.
 • Sistema Back Up: En caso de quiebra de la compañía eléctrica el sistema continúa suministrando energía a las líneas preferentes de la vivienda: nevera, alumbrado, persianas, ...
 • Ahorro en la factura eléctrica entre un 50-70%.
 • Reducción de la potencia contratada.
 • Carga desde red en periodo valle y consumo en periodo punta.
 • Control del sistema mediante una APP en el móvil.
 • Diseño atractivo, de fácil instalación y reducidas dimensiones que facilitan su integración en el interior de las viviendas.

El sistema cumple con todas las normativas actuales, y ECOVAT se puede encargar de todos los trámites administrativos para su legalización como una instalación de autoconsumo fotovoltaico.