Nova instal·lació solar tèrmica en marxa, Formatgeria a Llagostera

Claus en mà en una formatgeria de Llagostera

Solar tèrmica Girona .- Ecovat ha posat en marxa una nova instal·lació solar tèrmica d'alta eficiència en una formatgeria del Baix Empordà. 

 

Aquestes instal·lacions consumeixen un total de 300 litres d'ACS a 60ºC per dia. El sistema equipa un dipòsit d'acumulació d'ACS de 1.000 litres amb un serpentí connectat al circuit dels captadors de buit i d'una caldera de 80 kW de gasoil que ja estava en funcionament.

  

Es recolza  la producció d'ACS amb la instal·lació de captadors solars de tubs de buit. Aquests descarreguen aigua a 90ºC al dipòsit d'acumulació solar, sense necessitat d'incorporar additius al circuit de recirculació. De manera que no és necessari que hi hagin dissipadors tèrmics al sistema. En cas de superar-se els 100ºC els col·lectors admeten la saturació de vapor. El fabricant dona garantia de 10 anys per les plaques dels tubs de buit.

 

Aquesta nova instal·lació d'energia solar tèrmica es preveu que cobreixi el 87,6% de la demanda d'aigua calenta. Això és equivalent a estalviar 606,1 litres de gasoil i evitar emetre a l'atmosfera 1.612 kg de CO2 cada any.

 

S'ha utilitzat una placa Paradigma Star-e de 4,5 m² de superfície de captació amb 21 tubs de buit.

 

Cal esmentar que totes les instal·lacions d'aquesta formatgeria han estat executades per Ecovat en modalitat claus en mà.Llave en mano en una quesería de Llagostera

Solar térmica Girona .- Ecovat ha puesto en marcha una nueva instalación solar térmica de alta eficiencia en una quesería del Baix Empordà.

 

Estas instalaciones consumen un total de 300 litros de ACS a 60ºC por día. El sistema equipa un depósito de acumulación de ACS de 1.000 litros con un serpentín conectado al circuito de los captadores de vacío y de una caldera de 80 kW de gasóleo que ya estaba en funcionamiento.

  

Se apoya la producción de ACS con la instalación de captadores solares de tubos de vacío. Estos descargan agua a 90ºC en el depósito de acumulación solar, sin necesidad de incorporar aditivos en el circuito de recirculación. De modo que no es necesario que hayan disipadores térmicos en el sistema. En caso de superarse los 100ºC los colectores admiten la saturación de vapor. El fabricante da garantía de 10 años para las placas de los tubos de vacío.

 

Esta nueva instalación de energía solar térmica se prevé que cubra el 87,6% de la demanda de agua caliente. Esto es equivalente a ahorrar 606,1 litros de gasóleo y evitar emitir a la atmósfera 1.612 Kg de CO2 cada año.

 

Se ha utilizado una placa Paradigma Star-e de 4,5 m² de superficie de captación con 21 tubos de vacío.

 

Cabe mencionar que todas las instalaciones de esta quesería han sido ejecutadas por Ecovat en modalidad llave en mano.