Tesla Powerwall, la revolució de les Bateries per a autoconsum?

Llançament de packs de bateries Tesla per a habitatges i indústries

La companyia americana Tesla acaba d'anunciar el llançament de Powerwall, un pack de bateries de gran capacitat. Amb aquest anunci Tesla pretén donar un impuls definitiu a la generació energètica independent i a l'autoconsum en els habitatges, oficines i indústries.


Les bateries es començaran a comercialitzar el pròxim estiu als Estats Units, amb capacitats per 7 kWh i 10 kWh. Es preveu que amb aquesta capacitat es pugui acumular l'excedent d'energia generada per panells fotovoltaics o aerogeneradors durant el dia, que és quan hi ha menys demanda en un habitatge. Posteriorment, aquesta energia es podria consumir durant la nit i el matí, que és quan realment es necessita. 

Demanda diferida d'energia en un habitatge
Imatge extreta de la web de Tesla motors

El preu rondarà els 3.000 € pel model de 7 kWh i de 3.500 € pel model de 10 kWh. Es poden instal·lar en paral·lel Powerwalls fins a acumulacions de 90 kWh.

 

Encara no han indicat quan es llençarà al mercat el model Powerpack per a indústries, que permetrà instal·lar acumulacions de fins a 1 GWh.

 

Malauradament, els últims canvis legislatius a Espanya NO afavoreixen un model energètic que ajudi a la implantació d'un model descentralitzat de generació. Tot i que es poden legalitzar les instal·lacions, encara hi ha pendent d'aprovació el polèmic PEATGE DE RECOLZAMENT. Existeix un esborrany pendent d'aprovació de decret llei que preveu que l'usuari que disposi d'una instal·lació d'autoconsum pagui un import a les companyies distribuïdores per compensar el fet que generi energia a casa seva i deixi de consumir-la de la xarxa. 

 

Els consumidors ja paguen el terme de potència en les seves factures elèctriques pel sol fet d'estar connectats a la xarxa. Aquest terme ja va sofrir una pujada de més del 50% al llarg de l'any 2013, per compensar la caiguda del consum degut a la crisi econòmica. En cas d'aprovació del decret, l'usuari que disposes d'una instal·lació fotovoltaica o eòlica amb autoconsum hauria de pagar UNA SEGONA VEGADA aquest concepte per a ajudar al manteniment de la xarxa (segons el govern). 

 

Tesla és pionera en la comercialització de cotxes elèctrics d'altes prestacions, disposant de models amb 400 km d'autonomia, tracció 4x4 i acceleracions de 0-100 km/h en menys de 6 segons.


Enllaç  a la web de Tesla motors: http://www.teslamotors.com/powerwall Lanzamiento de packs de baterías Tesla para viviendas e indústrias

La compañía estadounidense Tesla acaba de anunciar el lanzamiento de Powerwall, un pack de baterías de gran capacidad. Con este anuncio Tesla pretende dar un impulso definitivo a la generación energética independiente y al autoconsumo en las viviendas, oficinas e industrias.


Las baterías se empezarán a comercializar el próximo verano en Estados Unidos, con capacidades para 7 kWh y 10 kWh. Se prevé que con esta capacidad se pueda acumular el excedente de energía generada por paneles fotovoltaicos o aerogeneradores durante el día, que es cuando hay menos demanda en una vivienda. Posteriormente, esta energía se podría consumir durante la noche y la mañana, que es cuando realmente se necesita.

Demanda diferida de energía en una vivienda
Imagen extraida de la web de Tesla motors

El precio rondará los 3.000 € para el modelo de 7 kWh y de 3.500 € para el modelo de 10 kWh. Se pueden instalar en paralelo Powerwalls hasta acumulaciones de 90 kWh.

 

Todavía no han indicado cuando se lanzará al mercado el modelo Powerpack para industrias, que permitirá instalar acumulaciones de hasta 1 GWh.

 

Desgraciadamente, los últimos cambios legislativos en España NO favorecen un modelo energético que ayude a la implantación de un modelo descentralizado de generación. Aunque se pueden legalizar las instalaciones, aún hay pendiente de aprobación el polémico PEAJE DE RESPALDO. Existe un borrador pendiente de aprobación de decreto ley que prevé que el usuario que disponga de una instalación de autoconsumo pague un importe a las compañías distribuidoras para compensar el hecho de que genere energía en su casa y deje de consumirla de la red.

 

Los consumidores ya pagan el término de potencia en sus facturas eléctricas por el solo hecho de estar conectados a la red. Este término ya sufrió una subida de más del 50% a lo largo del año 2013, para compensar la caída del consumo debido a la crisis económica. En caso de aprobación del decreto, el usuario que dispones de una instalación fotovoltaica o eólica con autoconsumo debería pagar UNA SEGUNDA VEZ este concepto para ayudar al mantenimiento de la red (según el gobierno).

 

Tesla es pionera en la comercialización de coches eléctricos de altas prestaciones, disponiendo de modelos con 400 km de autonomía, tracción 4x4 y aceleraciones de 0-100 km / h en menos de 6 segundos.


Enlace a la web de Ecovat: http://www.teslamotors.com/powerwall