Instal·lació solar fotovoltaica  a la nova estació del carrilet a Bescanó

El nou equipament de Bescanó disposa d'una instal·lació en autoconsum amb injecció zero de 1,2 kW

La nova estació de Bescanó ja disposa d’una nova instal·lació solar fotovoltaica de 1,2 kW pic, formada per 5 plaques solars de 250 Wp.


Aquest edifici està destinat a ser el Centre d'interpretació turística i de promoció econòmica de Bescanó. Està situat just al davant de la Via Verda que comunica Girona amb Olot, i que antigament era la via del tren del Carrilet. 


S’ha utilitzat un autòmat de control de la marca Circutor, el CDP, que permet la interconnexió de la producció solar amb la xarxa elèctrica de companyia, sense evacuar energia a la xarxa. En tot moment es controla quina energia s’està consumint a l’estació i quina energia es compra a la xarxa elèctrica. Amb aquestes dades es regula la producció solar per tal de no injectar energia elèctrica a la xarxa. Tota l’energia produïda es destina al consum propi de l’estació.


El sistema s’integrarà a un sistema de monitorització dels consums elèctrics dels equipaments públics i de l’enllumenat de la població, i es permetrà la seva visualització a través d’un link de la pròpia web de l’Ajuntament. D’aquesta manera, també ajudarà a conscienciar a la població en la viabilitat tècnica i econòmica de les instal·lacions renovables.El nuevo equipamiento público de Bescanó dispone de una instalación en autoconsumo con inyección zero de 1,2 kW

La nueva estación de Bescanó ya dispone de una nueva instalación solar fotovoltaica de 1,2 kW pico, formada por 5 placas solares de 250 Wp.


Este edificio está destinado a ser el Centro de interpretación turística y de promoción económica de Bescanó. Está situado justo en frente de la Vía Verde que comunica Girona con Olot, y que antiguamente era la vía del tren del Carrilet.


Se ha utilizado un autómata de control de la marca Circutor, el CDP, que permite la interconexión de la producción solar con la red eléctrica de compañía, sin evacuar energía a la red. En todo momento se controla qué energía se está consumiendo en la estación y qué energía se compra en la red eléctrica. Con estos datos se regula la producción solar para no inyectar energía eléctrica a la red. Toda la energía producida se destina al consumo propio de la estación.


El sistema se integrará en un sistema de monitorización de los consumos eléctricos de los equipamientos públicos y de la iluminación de la población, y se permitirá su visualización a través de un link de la propia web del Ayuntamiento. De esta manera, también ayudará a concienciar a la población en la viabilidad técnica y económica de las instalaciones renovables.