Estufa de pellets amb canalització d'aire calent

Estufa pellets Girona .- Ecovat instal·la una estufa de 8 kW per calefactar un habitatge de 70 m²

Biomassa Girona .- Aquesta setmana es posa en marxa una nova instal·lació de calefacció basada en una estufa de pellets de 8 kW amb canalització d'aire calent.

L'aparell es col·loca al menjador, escalfant per radiació, conducció i convecció l'estança.

  

Per tal d'enviar escalfor a la resta d'habitacions es munta un tub que surt per la part posterior de l'estufa i que condueix aire calent fins a les habitacions.L'aparell porta incorporat el ventilador i un comporta d'accionament manual per tal de decidir com es distribueix aquest cabal d'aire. Hi ha 3 posicions:

 

1.- L'aire surt per la part frontal de l'estufa.

2.- L'aire es reparteix a meitats entre la part frontal i la canalització cap a les habitacions.

3.- L'aire només surt per la canalització posterior.

 

Aquesta és una solució econòmica, de fàcil instal·lació i molt fiable per tal de calefactar un habitatge, una casa aïllada, una segona residència o una estança molt freda d'una casa unifamiliar de gran superfície.

 Estufa pellets Girona .- Ecovat instala una estufa de pellets de 8 kW para calefactar una vivienda de 70 m² 

Biomasa Girona .- Esta semana se pone en marcha una nueva instalación de calefacción basada en una estufa de pellets de 8 kW con canalización de aire caliente.

 

El aparato se coloca en el comedor, calentando por radiación, conducción y convección la habitación.

 

Para enviar calor al resto de habitaciones se monta un tubo que sale por la parte posterior de la estufa y que conduce aire caliente hasta las habitacions. El aparato lleva incorporado el ventilador y un compuerta de accionamiento manual para decidir cómo se distribuye este caudal de aire. Hay 3 posiciones:

 

1.- El aire sale por la parte frontal de la estufa.

2.- El aire se reparte en mitades entre la parte frontal y la canalización hacia las habitaciones.

3.- El aire sólo sale por la canalización posterior.

 

Esta es una solución económica, de fácil instalación y muy fiable para calefactar una vivienda aislada, una segunda residencia o una habitación fría de una casa unifamiliar de gran tamaño.