Nova instal·lació de biomassa en marxa

Substitució d'un sistema de gasoil de 30 kW de potència

Biomassa Girona.- ECOVAT posa en marxa una nova instal·lació de biomassa de 30 kW de potència a un habitatge de l'Alt Empordà.


El nou sistema ha substituït una instal·lació existent de gasoil, formada per una caldera Buderus amb acumulador d'ACS de 160 litres integrat i dos dipòsits de 2.500 litres. Aquesta caldera es troba en mal estat de conservació i no era viable mantenir-la en mode reserva ja que podria haver malmès els nous equips. La caldera instal·lada és una Herz Pelletstar de 30 kW, un dipòsit d'acumulació de 500 litres i un nou dipòsit d'ACS de 160 litres. L'electrònica integrada a la caldera controla també els circuits de calefacció i d'aigua calenta sanitària. Els treballs s'han executat en modalitat claus en mà, ECOVAT ha gestionat la totalitat de les obres.


S'ha construït una sitja d'obra de 5,0 Tn de capacitat, que alimenta la caldera amb un sistema de sens-fi flexible. Aquest magatzem està preparat per carregar-lo amb camió pneumàtic.Sustitución de un sistema de gasoil de 30 kW

Biomasa Girona.- ECOVAT pone en marcha una nueva instalación de biomasa de 30 kW de potencia a una vivienda del Alt Empordà.


El nuevo sistema ha sustituido una instalación existente de gasóleo, formada por una caldera Buderus con acumulador de ACS de 160 litros integrado y dos depósitos de 2.500 litros. Esta caldera se encuentra en mal estado de conservación y no era viable mantenerla en modo reserva, ya que podría haber dañado los nuevos equipos.


La caldera instalada es una Herz Pelletstar de 30 kW, un depósito de acumulación de 500 litros y un nuevo depósito de ACS de 160 litros. La electrónica integrada en la caldera controla también los circuitos de calefacción y de agua caliente sanitaria. Los trabajos se han ejecutado en modalidad llaves en mano, ECOVAT ha gestionado la totalidad de las obras.


Se ha construido un silo de obra de 5,0 Tn de capacidad, que alimenta la caldera con un sistema de sin-fin flexible. Este almacén está preparado para cargarlo con camión neumático.