Canvi d'hora en tarifes amb Discriminació Horària

La tarifa 2.0 DHA canvia l'horari degut al canvi d'hora

El passat dissabte es va canviar l'hora d'estiu a l'hora d'hivern, quan van ser les 3.00 h del matí van passar a ser les 2.00 h.


Amb aquest canvi s'estima, segons l'ICAEN, que a Catalunya s'estalvien uns 27 milions d'euros anuals en energia. 


La gent que disposi de tarifes amb discriminació horària ha de recordar que l'horari també es veu modificat degut a aquest canvi d'hora. El període vall ó P2 passa a ser de 22.00h a 12.00h, mentre que el període punta ó P1 passa a ser de 12.00h a 22.00h. 


Cal recordar que l'estalvi estimat per disposar una tarifa elèctrica amb discriminació horària en un habitatge és d'aproximadament un 25%. Perquè l'estalvi encara sigui superior, cal adaptar lleugerament els hàbits de consum. Per exemple: fer funcionar els electrodomèstics de major potència en hores corresponents al període P2. És a dir, posar les rentadores, rentaplats, fer servir l'aspiradora, etc... a l'horari comprès entre les 10 de la nit a les 12 del migdia a l'hivern. En canvi a l'estiu, s'haurien de fer funcionar de 11 de la nit a 1 del migdia.


Més informació de com estalviar a la llar en aquest apartat de la web:


CONSELLS ENERGÈTICS A NIVELL DOMÈSTICSLa tarifa 2.0 DHA cambia el horario debido al cambio de hora

El pasado sábado se cambió la hora de verano a la hora de invierno, cuando fueron las 3.00 h de la mañana pasaron a ser las 2.00 h. 


Con este cambio se estima, según el ICAEN, que en Cataluña se ahorran unos 27 millones de euros anuales en energía. 


La gente que disponga de tarifas con discriminación horaria debe recordar que el horario también se ve modificado debido a este cambio de hora. El periodo valle ó P2 pasa a ser de 22.00ha 12.00h, mientras que el periodo punta ó P1 pasa a ser de 12.00ha 22.00h. 


Cabe recordar que el ahorro estimado para disponer una tarifa eléctrica con discriminación horaria en una vivienda es de aproximadamente un 25%. Para que el ahorro sea aún superior, hay que adaptar ligeramente los hábitos de consumo. Por ejemplo: hacer funcionar los electrodomésticos de mayor potencia en horas correspondientes al periodo P2. Es decir, poner las lavadoras, lavavajillas, usar la aspiradora, etc ... en el horario comprendido entre las 10 de la noche a las 12 del mediodía en invierno. En cambio en verano, se deberían hacer funcionar de 11 de la noche a 1 de la tarde.


Más información de como ahorrar en el hogar en este apartado de la web:


CONSEJOS ENERGÉTICOS A NIVEL DOMÉSTICOS