La xarxa de calor de Navata al Setmanari "Empordà"

L'Ajuntament de Navata i Ecovat expliquen les característiques clau del projecte

Biomassa Girona.-  "L'ús de la biomassa s'estendrà a la comarca" és el titular de la notícia. El setmanari "Empordà", edició del 7 d'octubre, es fa ressò del projecte de la xarxa de calor de Navata, que serà alimentada per una caldera de biomassa tèrmica. L'escola Josep Vallmajó, el pavelló adjunt i els vestidors del camp de futbol disposaran d'energia tèrmica procedent d'una font renovable.

 

Els treballs de construcció es licitaran properament i l'obra serà subvencionada per la Diputació de Girona. El cost total del projecte ronda els 115.000 €, dels quals la Diputació aportarà 51.000 € i la resta l'Ajuntament. La factura anual de gasoil i propà dels 3 equipaments que alimentarà ascendeix a 14.000 € i amb les noves instal·lacions passarà a ser de 4.500 €.

 

En un futur, el municipi preveu generar la seva pròpia estella forestal. La gestió dels boscos de propietat municipal i de les franges de protecció contra incendis forestals proporcionaran matèria primera a la xarxa de calor.

 

Adjuntem pàgina del setmanari:

Download
Notícia en format Pdf
Extracte del setmanari "Empordà".
Biomassa Navata_Setmanari Emporda.pdf
Adobe Acrobat Document 133.7 KB

El Ayuntamiento de Navata y Ecovat explican las características clave del proyecto

Biomasa Girona.- "El uso de la biomasa se ​​extenderá por la comarca" es el titular de la noticia. El semanario "Empordà", edición del 7 de octubre, se hace eco del proyecto de la red de calor de Navata, que será alimentada por una caldera de biomasa térmica. La escuela José Vallmajó, el pabellón adjunto y los vestuarios del campo de fútbol dispondrán de energía térmica procedente de una fuente renovable. 


Los trabajos de construcción se licitarán próximamente y la obra será subvencionada por la Diputación de Girona. El coste total del proyecto ronda los 115.000 €, de los cuales la Diputación aportará € 51.000 y el resto el Ayuntamiento. La factura de gasóleo de los 3 equipos que alimentará asciende 14.000 € y con las nuevas instalaciones pasará a ser de 4.500 €. 


En un futuro, el municipio prevé generar su propia astilla forestal. La gestión de los bosques de propiedad municipal y de las franjas de protección contra incendios forestales proporcionarán materia prima a la red de calor.