ECOVAT a la 2a ECOFIRA de NAVATA

10.15h, 5 d'octubre. Conferència: "Biomassa, una font d'energia propera."

Biomassa Girona


ECOVAT realitzarà el proper diumenge 5 d'octubre la xerrada:" Biomassa, una font d'energia  propera" a la 2a Ecofira de Navata. 


El contingut de la xerrada explicarà les principals avantatges de la biomassa com a font d'energia tèrmica, la tecnologia dels equips actuals i la seva logística de distribució.


També les avantatges de distribuir la calor en xarxes locals (district heating) i s'exposaran les característiques principals de la xarxa de calor a construir al municipi.


Aquesta xarxa ha estat dissenyada per Ecovat conjuntament amb l'Ajuntament de Navata.


Tot seguit, us mostrem els díptics informatius de la 2a Ecofira de Navata.


10.15h, 5 de octubre. Conferencia: "Biomasa, una fuente de energía cercana".

Biomasa Girona


Ecovat realizará el domingo 5 de octubre la conferencia: "Biomasa, una fuente de energía cercana" en la 2a feria "Ecofira" de Navata.


El contenido de ésta explicará las principales ventajas de la biomasa como fuente de energía térmica, la tecnología de los equipos actuales y su logística de distribución.


También las ventajas de distribuir la calor en redes locales (district heating) y se detallarán las características principales de la red de calor a construir en el municipio.


Esta red y su central de producción ha sido diseñada por Ecovat conjuntamente con el Ayuntamiento de Navata.


Más arriba, se muestran los dípticos informativos de la 2a Ecofira de Navata.