Biomassa de l'Hotel Saliecho a "La Vanguardia"

Ecovat ha realitzat els treballs d'enginyeria de les noves instal·lacions de Biomassa.

El suplement monogràfic "Hoteles Sostenibles" del diari "La Vanguardia" publicat el dia 4 d'agost de 2014 inclou l'hotel Saliecho com a establiment compromès amb el medi ambient.

 

 

El rotatiu destaca l'estalvi d'emissions de 300.000 kg de CO2/ any a l'atmosfera que es produeixen degut al canvi de sistema de generació d'energia tèrmica de gasoil a biomassa.

 

Ecovat, com a partner de GebioJG, ha realitzat les tasques d'enginyeria del projecte, participant en el disseny de les instal·lacions, direcció d'obra, legalitzacions i certificacions energètiques de l'establiment.

 

Adjuntem la notícia del diari en el següent enllaç:

 

Download
Hotel Saliecho a La Vanguardia
L'hotel Saliecho forma part dels Hotels sostenibles de l'estat Espanyol degut al canvi de generació d'energia tèrmica de gasoil a biomassa.
20140804 - Saliecho la vanguardia.pdf
Adobe Acrobat Document 335.4 KB

Ecovat ha realizado los trabajos de ingeniería de las nuevas instalaciones de Biomasa

El suplemento monográfico "Hoteles Sostenibles" del periódico "La Vanguardia" publicado el día 4 de agosto de 2014 incluye el hotel Saliecho como establecimiento comprometido con el medio ambiente. 

 

El rotativo destaca el ahorro de emisiones de 300.000 kg de CO2 / año a la atmósfera que se producen debido al cambio de sistema de generación de energía térmica de gasóleo a biomasa. 

 

Ecovat, como partner de GebioJG, ha realizado las tareas de ingeniería del proyecto, participando en el diseño de las instalaciones, dirección de obra, legalizaciones y certificaciones energéticas del establecimiento. 

 

Adjuntamos la noticia del diario en el enlace situado arriba.