Pellets

El pellet és un combustible granulat de petites dimensions format de fusta comprimida. Es fabrica a partir de serradures de fusta prensades on les pròpies ceres fan d'aglomerant. Aquest fet provoca que tinguin un aspecte brillant i de forma regular.

 

El pellet permet una manipulació neta y fàcil, es pot subministrar com si fos un fluid (similar al gasoil).  Aquest fet provoca que es puguin recuperar espais destinats a dipòsits i velles calderes.

 

El seu poder calorífic inferior mig és de 4.840 kWh/Tn, la densitat és de 650-700 kg/m³ i presenta una humitat inferior al 8%.

 

Es distribueix normalment a granel, en big-bags de 1 Tn o en sacs de 15 kg.El pellet es un combustible granulado de pequeñas dimensiones formado de madera comprimida. Se fabrica a partir de serrín de madera prensada donde las propias ceras del material hacen de aglomerante. Este hecho provoca que tengan un aspecto brillante y de forma regular.

El pellet permite una manipulación limpia y fácil, se puede suministrar como si fuera un fluido (similar al gasoil). Este hecho possibilita la recuperación de espacios destinados a depósitos y viejas calderas.

Su poder calorífico inferior medio es de 4.840 kWh / Tn, la densidad es de 650-700 kg / y presenta una humedad inferior al 8%.

 

Se distribuye normalmente a granel, en big-bags de 1 Tn o en sacos de 15 kg.