Ecovat tramita amb èxit l'adhesió al Plan Pima Sol de l'hotel Saliecho de Formigal

Primera instal·lació en adherir-se a l'estat espanyol

L'hotel Saliecho rebrà en concepte d'estalvi d'emissions de CO2 32.000€ per 4.578 Tonelades no emeses. És una de les dues primeres instal·lacions en  adherir-se al pla promogut per la Unió Europea. 

 

L'hotel Saliecho construeix una nova instal·lació de biomassa de 500 kW de potència per subsituir les calderes existents de gasoil.

 

Enllaços de premsa :

 

El economista

ECOVAT TRAMITA CON ÉXITO LA ADHESIÓN AL PLAN PIMASOL DEL HOTEL SALIECHO DE FORMIGAL

El hotel Saliecho recibirá en concepto de ahorro de emisiones de CO2 € 32.000 por 4.578 Toneladas no emitidas. Es una de las dos primeras instalaciones en adherirse al plan promovido por la Unión Europea. 

 

El hotel Saliecho construye una nueva instalación de biomasa de 500 kW de potencia para sustituyendo las calderas existentes de gasoil. 

 

Enlaces de prensa: 

 

El economista