Efectes a la factura elèctrica degut a la reforma publicada a l'ordre IET/1491/2013

Modificació substancial de la facturació elèctrica

La facturació elèctrica es veu afectada per la reforma del mercat elèctric, que apuja els preus dels termes de potència i redueix els peatges d’accés aplicats al terme d’energia.

 

Què és un peatge d'accés a la xarxa elèctrica?

 

És un cost fixat pel Govern Espanyol que grava als generadors d'energia i als consumidors de les xarxes de distribució. 

 

Aquesta reforma duta a terme pel govern penalitza l’eficiència energètica i afavoreix a les grans companyies elèctriques. Disminueix els peatges d’accés aplicats al terme d’energia (fins a un descens del 29% en BT i un 66% en AT) i augmenta els peatges del terme de potència (fins a un 152% en BT i fins a un 125% en AT).

 

Per tant, a partir d'ara, és més important ajustar la potència contractada a la demandada real que disminuir l’energia consumida.D’aquesta manera, la reforma influeix de manera desigual en funció de la relació consum/ potència contractada de cada punt de consum:

 

1.- Penalitzant a aquells que disposen d’una potència contractada elevada per a poc consum.

 

2.- Afavorint a aquells que disposen de molt consum per poca potència contractada.

 

Les següents taules mostren quines han estat les pujades i baixades dels peatges en les diferents tarifes de BT: